European Action Scheme for the Mobility of University Students

O projektu

My všichni žijeme ve společnosti - v menší, jako rodina nebo přátelé; větší, jako třídní spolek nebo komunita; ještě větší jako například národ, Evropská nebo dokonce globální komunita. Komunita nás ochraňuje. My, jako členové komunity máme práva, ale také musíme plnit své povinnosti vůči komunitě. Tato "práva a povinnosti" závisí na předpisech dané komunity, společnosti. Povinnosti jsou vymahatelné a jejich nesplnění je potrestáno zákonem, zatímco odpovědnosti diktované morálkou a etikou dané společností nejsou zákonem přímo potrestatelné.

Z důvodu bezprecedentního vývoje techniky a technologií (většinou mikroelektroniky) společnost za posledních 15 let podstoupila obrovské změny. Říkáme, že žijeme v digitální éře: používáme pomůcky jako například: mobilní telefon, internet, Facebook, elektronickou komunikaci, a tak dále. Nastávající generace tráví denně dlouhé hodiny na internetu; má několik virtuálních přátel, s nimiž se nikdy neviděli a nesetkali - z části žijí v alternativní, virtuální společnosti. Práva a povinnosti následovaly tyto změny a my bychom si měli znovu promyslet, jaké nyní vlastně jsou. To je základní princip našeho projektu - v širším slova smyslu, potýkáme se s rozdílnými komponentami a aspekty sociální kompetence, která je nezbytná v Digitální éře.


Partneři projektu mají za úkol vypracovat dvě učebnice: Jednu pro vyšší ročníky základních škol (13-14 let) a jednu pro studenty středních škol (15-18 let). Každá z těchto "učebnic" sestává z osmi témat rozdělených do tří modulů. Jeden modul se rovná jedné vyučovací hodině. Témata byla vypracována po skončení průzkumu mezi žáky, studenty a jejich učiteli. Oni měli rozhodující slovo v kompozic témat. Jelikož některá témata mohou být nová i pro učitele, budou k učebnicím vypracovány pomocné učitelské materiály (TSM)", které nabízí detailnější popis jednotlivých modulů a další aspekty, které mají učitelům pomoci. Všechny materiály budou vypracovány v písemné podobě a rovněž v elektronické verzi. Vypracována bude také verze pro chytré telefony.

Projektové materiály jsou vypracovány mezinárodním týmem, pracujícím samostatně, ale také společně na mezinárodních setkáních. Informace o partnerech najdete v sekci "partneři". Pracovní jazyk projektu je angličtina.