European Action Scheme for the Mobility of University Students

A projektről

Az ember közösségben él – kisebben, mint a család vagy a baráti kör; nagyobban, mint a lakóközösség vagy még nagyobban, mint például az ország társadalma, vagy Európáé – vagy az egész emberiségé. A közösség (társadalom) védelmet nyújt és jogokat biztosít de elvárja, hogy mi pedig a kötelezettségeinket teljesítsük. (Kötelezettség helyett elvárásokat is mondanak, de a kettő nem teljesen ugyanaz: a kötelezettség elmulasztásáért a jog büntet, az elvárások ellenben az erkölcs alapján állnak, vagyis jogilag nem kényszeríthetők ki.)

A technika és a technológia példátlan fejlődése (leginkább a mikroelektronikáé) nagy változásokat generált a társadalomban az utóbbi tizenöt évben. Azt mondjuk, ma a Digitális Korban élünk: olyan eszközök vesznek körül bennünket mint az internet, a mobil telefon, az elektronikus kommunikáció, a Facebook és még sok más. A felnövekvő generáció naponta hosszú órákat tölt a neten; olyan barátaik vannak, akiket sose láttak és sose találkoztak velük – a gyerekek részben virtuális valóságban, virtuális társadalomban töltik el az idejüket. Emiatt a társadalmi kötelezettségeket (és jogokat) újra kell gondolni; hogyan is állunk velük a jelen körülmények között. Ez a jelen projekt alapgondolata – szélesebb értelemben, milyen részekből, milyen szemléletekből áll ma az állampolgári (szociális) kompetencia.


A projektben részt vevő partnerek két tankönyvet dolgoznak ki: egyet a 13-14 évesek, egyet pedig a 15-18 évesek számára. A tankönyv nyolc témakörből áll; ezek mindegyike három modulra osztódik – egy modul egy óra tananyaga. A kidolgozott témák végső kiválasztása a tanárok és a diákok között végzett nemzetközi felmérés alapján történt. Miután a kidolgozott témák bizonyos fokig a tanároknak is újak, mindkét életkori csoport tanárai számára tanári segédanyagokat készítettünk. Az írott anyagon kívül elektronikus változat is készül, sőt, okostelefonos alkalmazásra is lehetőség nyílik.

A projekt anyagait a nemzetközi csapat készíti; részben önállóan, részben nemzetközi találkozókon. A projekt során keletkező dokumentumokat a jelen weblapra is feltöltjük. A projektmunka közös nyelve az angol.