European Action Scheme for the Mobility of University Students

Despre Proiect

Trăim cu toții într-o societate, într-o comunitate mai mică sau mai mare: familie, prieteni, colegi, localitate, țară. Comunitatea ne protejează, iar noi, membri ai acestei comunități, avem drepturi, dar și responsabilități (se folosesc, de asemenea, și termenii „obligații și responsabilități”; obligațiile sunt stabilite de lege, o persoană putând fi pedepsită dacă nu le respectă, în timp ce responsabilitățile sunt dictate de etică, de moralitate, iar nerespectarea lor nu este neapărat pedepsită de către lege).

Datorită dezvoltării fără precedent a tehnologiei și a tehnicii, în societate au apărut schimbări substanțiale în ultimii aproximativ 15 ani. Trăim acum într-o eră digitală, folosim instrumente precum internetul, telefoanele inteligente, Facebook și multe alte modalități de comunicare electronică. Tânăra generație petrece foarte mult timp on line, creează grupuri sociale noi trăind parțial într-o lume virtuală. Drepturile și responsabilitățile s-au schimbat și ele inevitabil, iar nouă nu ne rămâne decât să le reconsiderăm. Acesta este și principiul esențial al proiectului, pentru că, într-un sens mai larg, avem a face azi cu aspecte și componente diferite ale societății și avem nevoie cu toții de competențe sociale și civice noi.


Partenerii de proiect au elaborat două manuale: unul pentru clasele 7-8 (13-14 ani) și unul pentru clasele de liceu (15-18 ani). Fiecare manual conține opt teme principale. Fiecare temă este împărțită în trei subcapitole/module, un subcapitol fiind destinat unei lecții de 45-50 min. Temele au fost selectate în urma unui chestionar internațional aplicat profesorilor, studenților și elevilor. În plus, fiindcă tematica aleasă este una nouă chiar și pentru profesori, echipa de proiect a elaborat un ghid al profesorului pentru fiecare categorie de vârstă. Acest ghid oferă mai multe detalii la fiecare temă, precum și sugestii de predare pentru fiecare modul. Materialele sunt elaborate în scris, dar și în format digital: o versiune electronică și o versiune pentru telefoanele inteligente.

Toate materialele propuse de echipele de proiect din diferite țări au fost discutate și aprobate la workshop-urile din cadrul întâlnirilor transnaționale. Detalii despre parteneri găsiți la secțiunea PARTENERI, iar documentele importante vor fi încărcate pe acest site. Limba engleză este limba folosită de către parteneri în elaborarea materialelor și în implementarea proiectului.