European Action Scheme for the Mobility of University Students

Pomoc

Nenašli ste potrebné informácie? Ak máte otázky týkajúce sa príležitostí, postupov pri podávaní žiadostí alebo jednoducho chcete vedieť viac o programe Erasmus+, toto je to správne miesto pre vás.


O kontakte - Vrakúň

Obec Vrakúň (mesto Vrakúň) spravuje 3000 obyvateľov na západnom Slovensku; neďaleko regionálneho centra Dunajská Streda a tiež neďaleko hlavného mesta Bratislavy. Obec sa tiež spolieha na aktivity a podporu miestnej školy. Obec vykonáva všetky bežné funkcie každej obce: riadi miestny verejný život, organizuje a podporuje miestne kultúrne podujatia, poskytuje miestne verejné služby. Obec má aj reťaz dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri organizovaní verejných akcií.

Obec Vrakúň má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou. Bol aktívnym partnerom Červeníka (SK) a bol partnerom asociácie v projekte Erasmus+. Opierajúc sa o vlastných zamestnancov, učiteľov miestnej školy a tiež o tím dobrovoľníkov, obec je ochotná a schopná plniť všetky úlohy, ktoré mu projektový tím pridelí. Obec Vrakúň bude sústrediť najmä svoju pozornosť a úsilie na formulovanie očakávaní pre tých, ktorí majú dokončené (alebo dokončujúce) základnú školu. Podporí miestnu školu, aby implementovala a využila výsledky projektu vo vyučovacom procese.

Kontaktná osoba

  • PaedDr. Štefan Fazekas
  • Starosta
  • stefan.fazekas43@gmail.com
  • +421 131 550 9731

O organizácií

  • Miestny verejný orgán
  • Námestie sv.Štefana 474/1
  • Vrakúň, Slovensko
  • www.vrakun.sk
  • stefan.fazekas43@gmail.com
  • +421 315 520 439