European Action Scheme for the Mobility of University Students

O projekte

My všetci žijeme v spoločnosti - v menšej, ako rodina alebo priatelia; vačšej, ako triedny spolok alebo komunita; ešte väčšej ako napríklad národná, Európska alebo dokonca globálna komunita. Komunita nás ochraňuje, My, ako členovia komunity máme práve, ale taktiež musíme plniť svoje povinnosti voči komunite. Tieto "práva povinnosti" závisia od regulácií danej komunity, spoločnosti. (Niekedy hovoríme o "právach a povinnostiach" tiež, mieniac to isté. Povinnosti sú vykonateľné a ich nesplnenie je potrestané zákonom, kým povinnosti, diktované morálkou a etikou danou spoločnosťou nie sú priamo potrestateľné zákonom.

Z dôvodu bezprecedentného vývoja techniky a technológií (zväčša microelektroniky) spoločnosť podstúpila obrovské zmeny za posledných päťnásť rokov. Vravíme, že žijeme v digitálnej ére: používame pomôcky ako napríklad: mobilný telefón, internet, facebook, elektronickú komunikáciu, a tak daľej. Nastávajúca generácia trávi denne dlhé hodiny na internete; má niekoľko virtuálnych priateľov, s ktorými sa nikdy nevideli a nestretli - z časti žijú v alternatívnej, virtuálnej spoločnosti. Práva a povinnosti nasledovali tieto zmeny a my by sme si mali znovu premyslieť, aké teraz vlastne sú. To je základný princíp nášho projektu - v širšom slova zmysle, potýkame sa s rozdielnými komponentami a aspektami socialnej kompetencie, ktorá je nevyhnutná v Digitálnej ére


Partneri projektu vypracovali dve "učebnice": Jednu pre vyššie ročníky základných škôl (13-14 ročných) a jednu pre študentov stredných škôl (15-18 ročných). Každá z týchto "učebníc" pozostáva z ôsmych tém rozdelených do troch modulov - v podstate, jeden modul na jednu vyučovaciu hodinu. Témy boli vypracované po skončení prieskumu medzi žiakmi, študentami a ich učiteľmi. Oni mali rozhodujúce slovo v kompozícií tém. Ďalej, kým sú vypracované materiali nové aj pre učiteľov, vypracovali sme "pomoc s učiteľským materialom(TSM)", aby sme im vedeli ukázať detailnejšie pozadie, za každým modulom. Všetky materiali sú písané a takisto sú aj v elektronickej verzii, ale tiež sme vytvorili aj verziu pre smartfóny.

Materiali pre projekt sú vypracované medzinárodným týmom, pracujúcim samostatne, ale tiež aj spoločne na medzinárodných stretnutiach. Informácie o partneroch najdete v sekcií "partneri", kým všetky podstatné dokumenty sú tiež nahrané na túto web.stránku. Pracovný jazyk projektu je angličtina.